D&M

一個香港品牌, 一條只係賣幾千蚊既電源線, 可以令一眾HI-END玩家趨之若鶩. 訂貨兩星期都照係排長龍. 總有佢既本事.

由上年推出的R-2 電源線後, 由於R-2只供擴音機或電處拖板使用. 所以佢既FANS都等緊佢出一條可以供訊源使用的電源線面世.

於是今次測試的主角R-3終於黎到俱樂部, 睇下毒唔毒到我再次入手.

大家如果想試下R-3的毒力, 可以致電: 6508 8000 預約, 或致電到中環烽日音響預約試聽.

烽日音響: 2556 9123 / 6996 1966
中環域多利皇后街3號源記國際大廈4字樓

來源: 讓你的訊源發揮終極潛能 – DR E R-3 訊源電源線

  • 目錄