MPS

#MPS #HIENDY #jumper #石墨烯

今次真係要多謝之前買左ARTHUR喇叭線既網友, 佢地收到條喇叭線之後, 大讚超靚聲, 仲建議廠方推出JUMPER一套石墨烯咁用.

所以今次既團購又係以淘寶既45折, 益香港發燒友.

淘寶價 $1999 人民幣
團購價 $1000 港幣

MPS ARTHUR石墨烯JUMPER有兩個型號.
1) 叉去叉
2) 蕉去叉

訂購熱線: 6508 8000

  • 目錄