D&M

#hiendy #hifi #SWITCH #音響 #IMINI #FIBERSWITCH

HIENDY一向支持本地品牌,  佢地都有個共通點就係不斷追求進步, 就好似ID WORKS喺三年前推出既[四合一AUDIO GRADE SWITCH], 經過不斷改良, 最終造出今次主角S-1, 一部足以令香港人感到自豪的AUDIO GRADE SWITCH.

喺VIDEO入面, 我除左介紹S-1既賣點, 及我的聽感外. 我仲為大家[成功爭取]左少少福利.
如果你地都係用緊CAS作為主訊源, 或者之前已經買左I-MINI既SWITCH用家, 一定要睇埋依條片. 部S-1真係超正.

HIENDY會員優惠
I-MINI S-1 FIBER SWITCH $14800, 送 1M 鍍銀LAN CABLE.

有興趣既網友打比我訂購啦. TEL: 6508 8000

https://youtu.be/T8fqFo0rsnY

來源: 香港品牌 i-mini 最新旗艦FIBER SWITCH S-1, HIENDY仲有優惠添

  • 目錄